Szkolenie w dniach 25-26.10.2019 r.

SRMZŁ zaprasza na warsztaty specjalistyczne dla rzeczoznawców majątkowych ma temat "Pomiaru cech nieruchomości i obliczania wag cech rynkowych w podejściu porównawczym przy wykorzystaniu pakietu rg_wagi". Zajęcia poprowadzi dr inż. Radosław Gaca – rzeczoznawca majątkowy. Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach.

Załączniki:

  1. Zaproszenie na szkolenie
  2. Informacja o szkoleniu
  3. Program ogólny szkolenia
  4. Formularz zgłoszeniowy

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO