Szkolenie w dniach 29-30.09.2020

SRMZŁ zaprasza na warsztaty specjalistyczne dla rzeczoznawców majątkowych  dot. służebności przesyłu...

Szkolenie w formie warsztatów ONLINE obejmuje łącznie 8 godz. edukacyjnych:

  1. Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu – 4 godz. eduk
  2. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości sposobem pośrednim -  2 godz. eduk                                                                                                
  3. Odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na nieruchomości (trwałej i tymczasowych) w związku z wybudowaniem urządzenia przesyłowego, w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2 godz eduk.

Pliki do pobrania:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO