VII Walne Zebranie

W dniu 17 września 2020 r. odbyło się VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej, na którym przeprowadzone zostały m.in. wybory do organów statutowych Stowarzyszenia.

Obecny skład Zarządu:

 1. Konstanty Nowak – prezes
 2. Iwona Holwek – wiceprezes
 3. Ewa Lechowska – sekretarz
 4. Renata Kędziorska – skarbnik
 5. Piotr Szkudlarek – członek
 6. Dariusz Karpiński - członek

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

 • Ewa Baś – przewodniczący
 • Katarzyna Królewicz – członek
 • Przemysław Wieczorek - członek

Obecny skład Sądu Koleżeńskiego:

 • Krzysztof Kozłowski – przewodniczący
 • Krzysztof Wojtczak – z-ca przewodniczącego
 • Krzysztof Sulicki - sekretarz

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO