Jak zostać członkiem?

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, niepozbawiony praw publicznych, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na pisemny wniosek-deklarację osoby zainteresowanej, po uzyskaniu przez tę osobę rekomendacji dwóch dotychczasowych członków Stowarzyszenia i wniesieniu wpisowego.

Wpisowe uiszczane jest po przyjęciu osoby zainteresowanej w poczet członków.

Uchwałę o przyjęciu lub nieprzyjęciu zainteresowanego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Sprawy przyjęcia na członka stowarzyszenia reguluje statut § 15 do § 21

zał. Regulamin przyjmowania nowych członków

zał. Deklaracja członkowska

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO