Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), przedstawiamy uwarunkowania związane z podaniem przez Ciebie danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej z siedzibą pod adresem: 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5A, p. 807A, zwane dalej SRMZŁ, z którym możesz kontaktować się na adres e-mail:  lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o szkoleniach, konferencjach seminariach, warsztatach oraz innych okolicznościach związanych z działalnością statutową stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu.

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od  SRMZŁ informacji o szkoleniach, konferencjach seminariach, warsztatach, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez pocztę elektroniczną lub pisemnie. Wówczas Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO