Władze stowarzyszenia

Zarząd

Konstanty Nowak

Prezes

Iwona Holwek

Wiceprezes
Koordynator do spraw kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami
Upoważniony do przeprowadzania rozmów i ustaleń odnośnie umowy oraz wystawianych w przyszłości rachunków 

Ewa Lechowska

Sekretarz oraz koordynator do spraw marketingu oraz wizerunku Stowarzyszenia na zewnątrz
Renata Kędziorska Skarbnik

Dariusz Karpiński

Koordynator do spraw spotkań klubowych i współpraca ze skarbnikiem

Piotr Szkudlarek

Koordynator do spraw szkoleń

 

Komisja Rewizyjna

  • Ewa Baś – przewodniczący
  • Katarzyna Królewicz – członek
  • Przemysław Wieczorek - członek

 

Obecny skład Sądu Koleżeńskiego

  • Krzysztof Kozłowski – przewodniczący
  • Krzysztof Wojtczak – z-ca przewodniczącego
  • Krzysztof Sulicki - sekretarz

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO