Władze stowarzyszenia

ZARZĄD

EWA BAŚ

– Prezes

KONSTANTY NOWAK


– Wiceprezes
– Koordynator do spraw kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami
- jest upoważniony do przeprowadzania rozmów i ustaleń odnośnie umowy oraz wystawianych w przyszłości rachunków 

JOANNA STAŚKIEWICZ

– Sekretarz oraz koordynator do spraw marketingu
   oraz wizerunku Stowarzyszenia na zewnątrz

RENATA KĘDZIORSKA

– Skarbnik

DARIUSZ KARPIŃSKI

– Koordynator do spraw spotkań klubowych i współpraca ze skarbnikiem

PIOTR SZKUDLAREK

– Koordynator do spraw szkoleń

Komisja Rewizyjna

Beata Flaherty - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Konrad Mazur  
Dominika Gil  

Sąd Koleżeński 

Krzysztof Kozłowski - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Przemysław Buczek  
Krzysztof Wojtczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO