Władze stowarzyszenia

ZARZĄD

EWA BAŚ

– Prezes

KONSTANTY NOWAK


– Wiceprezes
– Koordynator do spraw kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami
- jest upoważniony do przeprowadzania rozmów i ustaleń odnośnie umowy oraz wystawianych w przyszłości rachunków 

KONRAD MAZUR

– Sekretarz oraz koordynator do spraw marketingu
   oraz wizerunku Stowarzyszenia na zewnątrz

EDYTA WIŚNIEWSKA

– Skarbnik

DARIUSZ KARPIŃSKI

– Koordynator do spraw szkoleń i spotkań warsztatowych

HENRYK PUCZYŃSKI

– Prowadzenie kasy i współpraca ze skarbnikiem

Komisja Rewizyjna

Piotr Szkudlarek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wanda Godlewska-Zimny  
Beata Flaherty  

Sąd Koleżeński 

Krzysztof Kozłowski - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Przemysław Buczek  
Krzysztof Wojtczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2014