Podnoszenie kwalifikacji

W ramach podnoszenia kwalifikacji reaktywowane zostały tzw. „spotkania klubowe”, których celem jest omawianie zagadnień metodycznych i bieżących problemów związanych z warsztatem pracy rzeczoznawców majątkowych, w tym także prezentacja konkretnych operatów szacunkowych i zastosowanych rozwiązań.

Ze względu na ograniczenia kontaktów w następstwie pandemii COVID-19 spotkania będą odbywać się w trybie online w miarę zgłaszanych tematów i potrzeb - planowany cykl comiesięczny.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO