Standardy zawodowe

Na posiedzeniu Rady Krajowej  PFSRM w dniu 27 marca 2017 r. przyjęty i włączony w skład Powszechny Krajowych Zasad Wyceny został standard:  KSWP – Wartość rynkowa. 
Wymieniony standard zalecany jest do stosowania od dnia 10 kwietnia 2017 r.

Rada Krajowa przyjęła i przekazała do drugiego etapu konsultacji środowiskowych projekt standardu zawodowego Wycena nieruchomości drogowych.

Rada Krajowa przyjęła uchwałę o wycofaniu  ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny następujących Tymczasowych Not Interpretacyjnych TNI:
III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny nieruchomości
IV.1 Wpływ czynników środowiskowych na wycenę
V.7 Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin

Na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2016 r. przyjęte i włączone w skład Powszechny Krajowych Zasad Wyceny zostały następujące standardy:
KSWS -
Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej,
KSWS -
Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz ynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
(Standard ten zastępuje stosowany wcześniej standard wyceny KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, który z dniem 01 stycznia 2017r./
Wymienione standardy są zalecane do stosowania od dnia 01 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania ze strony: https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania

STANDARDY ZAWODOWE
Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MI Nr 1 z dnia 8.01.2010 r.].pdf
KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE
KSWP - Ogólne reguły postępowania (Uchwała RK 5_03_2012 z 23.03.2012, w. 08.08.2014).pdf
 
KSWP - Wartość rynkowa [Uchwała RK nr 7_03_2017 z dnia 27.03.2017 r.].pdf

KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE

KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r.pdf
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia...-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r.pdf
KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych [Uchwała RK nr 2_04_2014 z dnia 07.04.2014 r.].pdf
KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10_2011 z dnia 11.07.2011 r.].pdf
KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych_0.pdf
KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK nr 8_05_2015 z dnia 29.05.2015 r.].pdf
NOTY INTERPRETACYJNE
NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39_2009 z dnia 22.09.2009 r.].pdf
NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.03.2009 r., w. 08.08.2014.pdf
NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.06.2009 r., w. 08.08.20.pdf

PROJEKTY

KSWP - Inne rodzaje wartości - PROJEKT z dnia 14.05.2014 r_0.pdf
SZ-Wycena nieruchomości drogowych-projekt z dnia 12-12-2016 r. pierwszy etap.pdf
KSWS Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości [Uchwała RK nr 9_2007 z dnia 13.04.2007 r.]_0.pdf

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej ©2018 Klauzula RODO